VOORWAARDEN FACEBOOK WEDSTRIJD 31/01/2019

Actie lopende van donderdag 31/01/2019 tot en met maandag 11/02/2019 om 18 uur, bekendmaking van de winnaar op dinsdag 12/02/2019.

Te winnen: een paar lederen oorringen “metal leaf”.

Hoe deelnemen:

 1. Like de Facebookpagina van Live In.Style
 2. Like de foto van de actie en deel de publicatie op jouw muur (vergeet niet om deze openbaar te zetten)
 3. Identificeer 2 vrienden in commentaar zodat ook zij hun kans kunnen wagen.

De winnaar zal via loting bepaald worden en het resultaat zal via de Facebook pagina bekend gemaakt worden ten laatste op dinsdag 12/02/2019.

Algemene voorwaarden actie:

 • Organisator van de actie is Live In.Style
 • De deelname aan de actie is zonder verplichtingen van aankoop en zonder kosten. De deelnemer accepteert de algemene voorwaarden van de actie.
 • Slechts 1 deelname geldig per deelnemer. Live In.Style behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een deelname te weigeren of een deelnemer te diskwalificeren, bvb. bij het niet respecteren van één van de algemene voorwaarden, bij manipulatie of beïnvloeding van de actie.
 • De winnaar heeft twee dagen de tijd om te reageren op het bericht dat hij/zij heeft gewonnen om de voorwaarden voor overhandiging van de prijs af te spreken. Na die termijn behoudt Live In.Style zich het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Live In.Style is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en afbeelding naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie (Facebook, Webshop, …).
 • Enkel de prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Live In.Style bepaald. De winnaar zal door Live In.Style via loting worden gekozen uit alle deelnemers. De trekking wordt gefilmd en dit filmpje kan, indien gewenst, opgevraagd worden. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door Live In.Style om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen. Live In.Style is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Live In.Style neemt zich het recht een ander gelijkaardig artikel als prijs te geven dan de opgegeven voorkeur indien niet meer voorradig. 
 • Spel uitslagen van het bedrijf Live In.Style zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Live In.Style behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 • Live In.Style behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Live In.Style of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs.
 • Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Live In.Style (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van Live In.Style toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Live In.Style verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld
 • Live In.Style is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig leveren van de goederen, daar zij afhankelijk zijn van de diensten van BPOST. 
%d bloggers like this: